Griekenland

WTC.nl - World Ticket Center. Elke reis, zo geregeld!

Displaying 1 - 17 of 17

Naam erfgoed:

Akropolis van Athene

Foto 1
Foto 2Foto 2

Akropolis van Athene

Beschrijving erfgoed

De Akropolis van Athene is de 156 meter hoge tafelberg in de Griekse hoofdstad, oorspronkelijk door een vruchtbare vlakte omringd, op veilige en toch niet verre afstand van zee gelegen, die zich bij uitstek leende tot een nederzetting.
Hoewel er sporen van nóg oudere bewoningsvormen zijn gevonden, valt toch de eerste belangrijke periode in de Myceense tijd, tussen 2000 en 1200 v.Chr. Evenals in Mycene zelf was de koningsburcht hier de kern van de burcht: uit de 13e eeuw v.Chr. stamt de 6m dikke ommuring van zware blokken steen. Van deze zogenaamde "Pelasgische muur" is nog een stuk te zien, rechts voorbij de Propyleeën.

De Akropolis bleef de religieuze kern van de stad, ook toen de bevolking zich in de benedenstad ging vestigen en de stad zich begon uit te breiden. De beschermgodin Athena had er haar belangrijkste heiligdom, de Oude Athenatempel, gebouwd in de 6e eeuw v.Chr. De tiran Pisistratus liet de pracht van de Akropolis nog verhogen met allerlei bouwwerken en wijgeschenken.

In 480 v.Chr., kort voor de slag bij Salamis, werd het hele plateau vernield door de Perzen. Na de oorlog begon men onmiddellijk aan de wederopbouw onder Kimon II. In het "gerecycleerde" puin, waarmee het terras na de verwoesting van het gehele complex werd genivelleerd en uitgebreid, zijn tal van sculptuurfragmenten van vóór 480 v.Chr. ontdekt. De wederopbouw van de tempels geschiedde op initiatief en onder leiding van Perikles, bijgestaan door de beeldhouwer Phidias als artistiek adviseur. Financieel werd de uitvoering mogelijk gemaakt door het overbrengen van de kas van de Delische Bond van Delos naar Athene in 454 v.Chr. Sindsdien was de Akropolis uitsluitend een religieus centrum: het grootse concept maakte de Akropolis tot nationaal heiligdom: zijn militaire en politieke functie behoorde voorgoed tot het verleden.

De belangrijkste gebouwen op de Atheense Akropolis zijn:

- het Parthenon: begonnen in 448 en stilgelegd in 432 v.Chr.; architecten: Iktinos en Kallikrates; supervisie en - -- ornamentele sculpturen: Phidias.
- de Propylaeën: begonnen in 437 en voltooid in 433; architect: Mnesikles
- de Tempel van Nikè: begonnen in 427 en voltooid in 424 v.Chr.
- het Erechtheion: begonnen in 421 onder architect Mnesikles en na een lange onderbreking voltooid in 407 v.Chr. onder de architecten Philokles en Archilochus. Naast de tempel groeit de olijfboom die ooit door de godin Athene aan de stad geschonken zou zijn.

Land(en)

 • Griekenland

Continent

 • Europa

UNESCO-Regio

 • Europa en Noord-Amerika

Plaats

Athene

Soort erfgoed

Cultuurerfgoed

Bedreigd?

Nee

Coordinaten

37° 58′ 17″ NB, 23° 43′ 34″ OL

UNESCO-volgnummer

404

Inschrijvingsjaar

1987

Criteria

 • I. het vertegenwoordigt een meesterwerk van een creatief menselijk genie
 • II. het stelt een belangrijke interactie van menselijke waarden tentoon, gedurende een tijdspanne of binnen een cultureel gedeelte van de wereld, voor ontwikkelingen in architectuur of technologie, monumentale kunsten, stadsontwerp of landschapsinrichting
 • III. het draagt een unieke of ten minste een exceptionele getuigenis van een culturele traditie of een samenleving, die nog voortleeft of is verdwenen
 • IV. het is een bijzonder voorbeeld van een type gebouw of architectonisch of technologisch ensemble of landschap, dat significante stappen in de menselijke geschiedenis voorstelt
 • VI. het is direct of tastbaar verbonden met gebeurtenissen of levende tradities, met ideeën, of geloof, met artistieke en literaire werken van bijzondere universele betekenis (de commissie beschouwt dit criterium alleen als toepasbaar in bijzondere omstandigheden en alleen in combinatie met een ander cultureel of natuurlijk criterium op de lijst)
Naam erfgoed:

Archeologisch Delphi

Foto 1
Foto 2Foto 2
Foto 3Foto 3

Archeologisch Delphi

Beschrijving erfgoed

Delphi is een archeologische plaats en een moderne plaats met 1500 inwoners in de gelijknamige gemeente Delphi, regio Centraal-Griekenland. Uit opgravingen is gebleken dat de hele site reeds vanaf het 5e tot het 3e millennium v.Chr. als neolithische nederzetting in gebruik was tot in de Minoïsche tijd, en al een heilige plaats was toen zij later door de Myceners werd overgenomen. De orakelfunctie ging ook gewoon door nadat de site aan de god Apollon was gewijd. De attributen van de vroegere vruchtbaarheidsgodin werden op Athena overgedragen, die tevens de rol kreeg om haar halfbroer Apollon ter plaatse te beschermen.

Land(en)

 • Griekenland

Continent

 • Europa

UNESCO-Regio

 • Europa en Noord-Amerika

Plaats

Uit opgravingen is gebleken dat de hele site reeds vanaf het 5e tot het 3e millennium v.Chr. als neolithische nederzetting in gebruik was tot in de Minoïsche tijd, en al een heilige plaats was toen zij later (1375 - 1100 v.Chr.) door de Myceners werd overgenomen. De orakelfunctie ging ook gewoon door nadat de site aan de god Apollon was gewijd. De attributen van de vroegere vruchtbaarheidsgodin werden op Athena overgedragen, die tevens de rol kreeg om haar halfbroer Apollon ter plaatse te beschermen.

Soort erfgoed

Cultuurerfgoed

Bedreigd?

Nee

Coordinaten

38° 29′ NB, 22° 30′ OL

UNESCO-volgnummer

393

Inschrijvingsjaar

1987

Criteria

 • I. het vertegenwoordigt een meesterwerk van een creatief menselijk genie
 • II. het stelt een belangrijke interactie van menselijke waarden tentoon, gedurende een tijdspanne of binnen een cultureel gedeelte van de wereld, voor ontwikkelingen in architectuur of technologie, monumentale kunsten, stadsontwerp of landschapsinrichting
 • III. het draagt een unieke of ten minste een exceptionele getuigenis van een culturele traditie of een samenleving, die nog voortleeft of is verdwenen
 • IV. het is een bijzonder voorbeeld van een type gebouw of architectonisch of technologisch ensemble of landschap, dat significante stappen in de menselijke geschiedenis voorstelt
 • VI. het is direct of tastbaar verbonden met gebeurtenissen of levende tradities, met ideeën, of geloof, met artistieke en literaire werken van bijzondere universele betekenis (de commissie beschouwt dit criterium alleen als toepasbaar in bijzondere omstandigheden en alleen in combinatie met een ander cultureel of natuurlijk criterium op de lijst)
Naam erfgoed:

Archeologisch Mycene en Tiryns

Foto 1
Foto 2Foto 2
Foto 3Foto 3

Archeologisch Mycene en Tiryns

Beschrijving erfgoed

Mycene of Mykene, Latijn: Mycenae, Nieuwgrieks was in de oudheid een belangrijke stad, centraal gelegen in het Griekse landschap Argolis op 25 km ten zuidwesten van Korinthe, en ooit het belangrijkste politieke en culturele centrum van de naar Mycene genoemde Myceense beschaving. Mycene speelt een rol in verschillende mythen, waaronder de Trojaanse cyclus. Bij Homerus is het Goudrijke Mycene de stad van koning Agamemnon, opperbevelhebber van het Griekse coalitieleger dat tegen Troje uitvoer.

Land(en)

 • Griekenland

Continent

 • Europa

UNESCO-Regio

 • Europa en Noord-Amerika

Plaats

Mycene

Soort erfgoed

Cultuurerfgoed

Bedreigd?

Nee

Coordinaten

37° 43′ 53″ NB, 22° 45′ 54″ OL

UNESCO-volgnummer

941

Inschrijvingsjaar

1999

Criteria

 • I. het vertegenwoordigt een meesterwerk van een creatief menselijk genie
 • II. het stelt een belangrijke interactie van menselijke waarden tentoon, gedurende een tijdspanne of binnen een cultureel gedeelte van de wereld, voor ontwikkelingen in architectuur of technologie, monumentale kunsten, stadsontwerp of landschapsinrichting
 • III. het draagt een unieke of ten minste een exceptionele getuigenis van een culturele traditie of een samenleving, die nog voortleeft of is verdwenen
 • IV. het is een bijzonder voorbeeld van een type gebouw of architectonisch of technologisch ensemble of landschap, dat significante stappen in de menselijke geschiedenis voorstelt
 • VI. het is direct of tastbaar verbonden met gebeurtenissen of levende tradities, met ideeën, of geloof, met artistieke en literaire werken van bijzondere universele betekenis (de commissie beschouwt dit criterium alleen als toepasbaar in bijzondere omstandigheden en alleen in combinatie met een ander cultureel of natuurlijk criterium op de lijst)
Naam erfgoed:

Archeologisch Mystras

Foto 1
Foto 2Foto 2

Archeologisch Mystras

Beschrijving erfgoed

Mystras , meestal gespeld als Mistrás, is een laat-Byzantijnse spookstad op de Peloponnesos, zo'n 7 km ten westen van het moderne Sparta. In 1249 bouwde de Franse kruisridder Willem II van Villehardouin een vesting op een 634m hoge uitloper van de Taigetos. Aan de voet ervan vestigden zich algauw bewoners van Sparta, die rekenden op de bescherming van de burgheer, waardoor er een nieuwe stad ontstond.

Tien jaar later werd de Villehardouin echter gevangengenomen door de Byzantijnen, en als losgeld moest hij zijn bezittingen in de Mórea, zoals het schiereiland toen heette, afstaan aan keizer Michaël Palaeólogos. Zo kwam Mystrás onder Byzantijns bestuur en de stad breidde zich snel uit: in de bloeitijd woonden er 42.000 mensen. Van 1350 tot 1460 was het de residentie van de Byzantijnse stadhouder - despoot geheten -, steeds een zoon of broer van de regerende keizer. De despoten verfraaiden de stad met kerken, kloosters en paleizen en maakten Mystrás tot een centrum van cultuur, waar tevens de zijde-industrie floreerde, en waar men het verval van Constantinopel op veilige afstand bleef volgen.

Hier studeerde en doceerde Gemistós Pléthon, de laatste universele geleerde van Byzantium, die de gedachten van Plato opnieuw in het westen zou introduceren.

Van 1460 tot 1687 heersten er de Turken, daarna de Venetianen en toen weer de Turken. De stad had verschillende belegeringen te doorstaan, maar de fatale klap kwam in 1770. Tijdens de chaos die volgde op de Orlofika stuurden de Turken ongeregelde Albanese horden uit om de Grieken te velde een lesje te leren. Deze plunderende roversbenden trokken ook Mystras binnen en legden de stad in de as. Deze plundering én de verwoestingen tijdens de vrijheidsoorlog betekenden het einde van Mystras. De meeste inwoners zijn hierna naar het nieuwgebouwde Sparta verhuisd, dat op last van eerste Griekse koning Otto I gebouwd was.

Land(en)

 • Griekenland

Continent

 • Europa

UNESCO-Regio

 • Europa en Noord-Amerika

Plaats

Mystras

Soort erfgoed

Cultuurerfgoed

Bedreigd?

Nee

Coordinaten

37° 03′ 59″ NB, 22° 22′ 35″ OL

UNESCO-volgnummer

511

Inschrijvingsjaar

1989

Criteria

 • II. het stelt een belangrijke interactie van menselijke waarden tentoon, gedurende een tijdspanne of binnen een cultureel gedeelte van de wereld, voor ontwikkelingen in architectuur of technologie, monumentale kunsten, stadsontwerp of landschapsinrichting
 • III. het draagt een unieke of ten minste een exceptionele getuigenis van een culturele traditie of een samenleving, die nog voortleeft of is verdwenen
 • IV. het is een bijzonder voorbeeld van een type gebouw of architectonisch of technologisch ensemble of landschap, dat significante stappen in de menselijke geschiedenis voorstelt
Naam erfgoed:

Archeologisch Olympia

Foto 1
Foto 2Foto 2

Archeologisch Olympia

Beschrijving erfgoed

In het hart van de Griekse landstreek Elis, in een weelderig begroeide vallei, waar de rivieren Alpheüs en Kladeos bij elkaar komen, ligt het uitgestrekte opgravingsveld van Olympia waar het op warme dagen altijd naar hars ruikt. Het oude heiligdom van Zeus, ter ere van wie om de vier jaar de Panhelleense Spelen werden gehouden, werd gevormd door een gewijd domein, de Altis genaamd. In de loop der tijden werden Altis en naaste omgeving volgebouwd met een zeer groot aantal tempels, altaren, standbeelden, schathuizen voor de wijgeschenken der Griekse staten en voor de spelen bestemde bouwwerken, onder andere een stadion.

Een echte stad was Olympia niet. De enige vaste bewoners waren priesters en verder tempelpersoneel, zoals koks, hout- en metaalbewerkers en gidsen om bezoekers rond te leiden. Bezoekers van de spelen, die in de zomer plaatsvonden, bivakkeerden in de open lucht; voor officiële gasten was er een speciaal logement . De inkomsten van het heiligdom bestonden uit schenkingen van vereerders.

Land(en)

 • Griekenland

Continent

 • Europa

UNESCO-Regio

 • Europa en Noord-Amerika

Plaats

Olympia

Soort erfgoed

Cultuurerfgoed

Bedreigd?

Nee

Coordinaten

37° 38′ 18″ NB, 21° 37′ 51″ OL

UNESCO-volgnummer

517

Inschrijvingsjaar

1989

Criteria

 • I. het vertegenwoordigt een meesterwerk van een creatief menselijk genie
 • II. het stelt een belangrijke interactie van menselijke waarden tentoon, gedurende een tijdspanne of binnen een cultureel gedeelte van de wereld, voor ontwikkelingen in architectuur of technologie, monumentale kunsten, stadsontwerp of landschapsinrichting
 • III. het draagt een unieke of ten minste een exceptionele getuigenis van een culturele traditie of een samenleving, die nog voortleeft of is verdwenen
 • IV. het is een bijzonder voorbeeld van een type gebouw of architectonisch of technologisch ensemble of landschap, dat significante stappen in de menselijke geschiedenis voorstelt
 • VI. het is direct of tastbaar verbonden met gebeurtenissen of levende tradities, met ideeën, of geloof, met artistieke en literaire werken van bijzondere universele betekenis (de commissie beschouwt dit criterium alleen als toepasbaar in bijzondere omstandigheden en alleen in combinatie met een ander cultureel of natuurlijk criterium op de lijst)
Naam erfgoed:

Archeologische site van Aigai

Foto 1
Foto 2Foto 2

Archeologische site van Aigai

Beschrijving erfgoed

Vergina is de naam van een dorp in het noorden van Griekenland, gelegen op 12 km zuidoostelijk van Veroia (in de nomos Imathia in Macedonië), dat vrij recent beroemdheid verwierf nadat hier op 8 november 1977 de Griekse professor Manolis Andronikos een belangrijke archeologische ontdekking had gedaan. Tijdens opgravingen buiten het dorp ontdekte men de toegang tot een ongeschonden graf. Hierin kwam onder meer een schedel naar boven waarvan de oogkas beschadigd was, volgens Andronikos het bewijs dat dit het graf was van koning Philippus II die zijn oog verloor toen hij daar getroffen werd door een pijl. De botten lagen in een schitterend gouden kistje, versierd met het symbool van de Macedonische zon genoemd. De ontdekking leek te bevestigen dat hier Aigai had gelegen, de eerste hoofdstad van het Macedonische koninkrijk, waarvan eerder werd aangenomen dat het met de stad Edessa te identificeren was.

De vondsten uit dit en andere koninklijke graven werden een aantal jaren tentoongesteld in het Archeologisch Museum van Thessaloniki. In het jaar 2000 werden de vondsten overgebracht naar Vergina waar zij tentoongesteld worden in de onmiddellijke nabijheid van de Koninklijke Tomben. Alhoewel deze Schat van Vergina op zich van groot archeologisch belang is, en beschouwd moet worden als de belangrijkste ontdekking in Griekenland sinds de vondst van Mycene door Schliemann, wordt de identificatie als de graftombe van Philippus II door sommige geleerden betwist. De zogenaamde Zon van Vergina is in de regio vaak op vlaggen te zien. Het symbool werd door Alexander de Grote in geheel zijn rijk gebruikt. Na het uiteenvallen van Joegoslavië koos de Voormalig Joegoslavische Republiek Macedonië dit symbool voor zijn nieuwe vlag, tot grote ergernis van buurland Griekenland. Het gebruik ervan door de Voormalig Joegoslavische Republiek Macedonië werd door de Griekenland gezien als een Slavische claim op de gelijknamige historische regio Macedonië en Grieks Macedonië. In 1995 kwam aan dit geschil een einde doordat de Voormalig Joegoslavische Republiek Macedonië, onder internationale druk, besloot een nieuwe vlag met een ander symbool te kiezen.

Land(en)

 • Griekenland

Continent

 • Europa

UNESCO-Regio

 • Europa en Noord-Amerika

Plaats

Vergina

Soort erfgoed

Cultuurerfgoed

Bedreigd?

Nee

Coordinaten

40° 28′ 52″ NB, 22° 18′ 49″ OL

UNESCO-volgnummer

780

Inschrijvingsjaar

1996

Criteria

 • I. het vertegenwoordigt een meesterwerk van een creatief menselijk genie
 • III. het draagt een unieke of ten minste een exceptionele getuigenis van een culturele traditie of een samenleving, die nog voortleeft of is verdwenen
Naam erfgoed:

Archeologische site van Philippi

Foto 1
Foto 2Foto 2
Foto 3Foto 3
Foto 4Foto 4

Archeologische site van Philippi

Beschrijving erfgoed

De overblijfselen van deze ommuurde stad liggen aan de voet van een acropolis in de tegenwoordige regio Oost-Macedonië en Thracië. De stad werd in 356 v.Chr. gesticht door de Macedonische koning Philip II, langs de antieke route die Europa en Azië verbindt, de Via Egnatia. De stad ontwikkelde zich tot een ‘kleine versie van Rome’, na de vestiging van het Romeinse Rijk in de decennia na de slag om Philippi, in 42 v.Chr. Het Hellistische theater en de graftempel (heroön) werden aangevuld met Romeinse bouwwerken zoals het forum. Later werd de stad een centrum van het christelijk geloof na het bezoek van de apostel Paulus in 49-50 n.Chr. De overblijfselen van diverse basilieken getuigen op bijzondere wijze van de vroege stichting van het christendom.

Land(en)

 • Griekenland

Continent

 • Europa

UNESCO-Regio

 • Europa en Noord-Amerika

Soort erfgoed

Cultuurerfgoed

Bedreigd?

Nee

Coordinaten

41° 1′ NB, 24° 17′ OL

UNESCO-volgnummer

1517

Inschrijvingsjaar

2016

Criteria

 • II. het stelt een belangrijke interactie van menselijke waarden tentoon, gedurende een tijdspanne of binnen een cultureel gedeelte van de wereld, voor ontwikkelingen in architectuur of technologie, monumentale kunsten, stadsontwerp of landschapsinrichting
 • IV. het is een bijzonder voorbeeld van een type gebouw of architectonisch of technologisch ensemble of landschap, dat significante stappen in de menselijke geschiedenis voorstelt
Naam erfgoed:

Berg Athos

Foto 1
Foto 2Foto 2

Berg Athos

Beschrijving erfgoed

Oros Athos is een schiereiland in het noordoosten van Griekenland, ten oosten van Chalcidice, in de Griekse landstreek Macedonië. Het schiereiland wordt bestuurd door de semiautonome staat Autonome Monastieke Staat van de Heilige Berg. Het valt buiten het btw-gebied van de Europese Unie en er worden ook geen belastingen geheven. Het schiereiland valt onder het Oecumenisch patriarchaat van Constantinopel.

Land(en)

 • Griekenland

Continent

 • Europa

UNESCO-Regio

 • Europa en Noord-Amerika

Provincie

Macedonië

Soort erfgoed

Gemend erfgoed

Bedreigd?

Nee

Coordinaten

40° 9′ NB, 24° 20′ OL

UNESCO-volgnummer

454

Inschrijvingsjaar

1988

Criteria

 • I. het vertegenwoordigt een meesterwerk van een creatief menselijk genie
 • II. het stelt een belangrijke interactie van menselijke waarden tentoon, gedurende een tijdspanne of binnen een cultureel gedeelte van de wereld, voor ontwikkelingen in architectuur of technologie, monumentale kunsten, stadsontwerp of landschapsinrichting
 • IV. het is een bijzonder voorbeeld van een type gebouw of architectonisch of technologisch ensemble of landschap, dat significante stappen in de menselijke geschiedenis voorstelt
 • V. het is een bijzonder voorbeeld van een traditionele menselijke bewoning of landgebruik, dat een cultuur (of culturen) vertegenwoordigt, in het bijzonder wanneer het kwetsbaar is geworden ten gevolge van onomkeerbare veranderingen
 • VII. het bevat buitengewone natuurverschijnselen of gebieden van buitengewone natuurlijke schoonheid en esthetisch belang
Naam erfgoed:

Delos

Foto 1
Foto 2Foto 2

Delos

Beschrijving erfgoed

Delos is een eiland in de Griekse eilandengroep de Cycladen. Het is een deel van de gemeente Mikonos, in de Griekse bestuurlijke regio Zuid-Egeïsche Eilanden. Delos is klein en langgerekt, zo'n 5 km lang en maximaal 1,3 km breed, de bodem is er schraal en dor, en het hoogste punt is de 113 m hoge Kynthos-heuvel. Het ongeveer 4 vierkante kilometer grote eiland wordt bevolkt door ongeveer 75 personen die zich bezighouden met hotellerie, archeologie en bewaking van de ruïnes, werelderfgoed.

Land(en)

 • Griekenland

Continent

 • Europa

UNESCO-Regio

 • Europa en Noord-Amerika

Provincie

Cycladen

Plaats

Delos

Soort erfgoed

Cultuurerfgoed

Bedreigd?

Nee

Coordinaten

37° 24′ NB, 25° 16′ OL

UNESCO-volgnummer

530

Inschrijvingsjaar

1990

Criteria

 • II. het stelt een belangrijke interactie van menselijke waarden tentoon, gedurende een tijdspanne of binnen een cultureel gedeelte van de wereld, voor ontwikkelingen in architectuur of technologie, monumentale kunsten, stadsontwerp of landschapsinrichting
 • III. het draagt een unieke of ten minste een exceptionele getuigenis van een culturele traditie of een samenleving, die nog voortleeft of is verdwenen
 • IV. het is een bijzonder voorbeeld van een type gebouw of architectonisch of technologisch ensemble of landschap, dat significante stappen in de menselijke geschiedenis voorstelt
 • VI. het is direct of tastbaar verbonden met gebeurtenissen of levende tradities, met ideeën, of geloof, met artistieke en literaire werken van bijzondere universele betekenis (de commissie beschouwt dit criterium alleen als toepasbaar in bijzondere omstandigheden en alleen in combinatie met een ander cultureel of natuurlijk criterium op de lijst)
Naam erfgoed:

Heiligdom van Asklepios in Epidaurus

Foto 1
Foto 2Foto 2
Foto 3Foto 3

Heiligdom van Asklepios in Epidaurus

Beschrijving erfgoed

Epidaurus is de naam van een Oudgriekse stad op het schiereiland Argolis, beroemd om het nabijgelegen Grieks heiligdom van Asclepius, halfgod van de geneeskunde. Er is enige verwarring mogelijk tussen:

- Paliá Epídavros (Oud Epidaurus): de oude havenstad, aan de zee gelegen, met resten van de antieke haveninstallaties (nu deels onder water), een theater en een vroegchristelijke kerk;
- Néa Epidavros (Nieuw Epidaurus): het nieuwe dorp, vlak bij het vorige gelegen
- Archéa Epidavros (Antiek Epidaurus): ca. 10 km landinwaarts gelegen, de beroemde cultusplaats van Asclepius, met het goedbewaarde theater. Archaía Epídavros is tegenwoordig de verzamelnaam van een aantal dorpen: Paleá Epídavros, Néa Epídavros, Ano Epídavros, Koliáki, Trachiá en Dímena.

Land(en)

 • Griekenland

Continent

 • Europa

UNESCO-Regio

 • Europa en Noord-Amerika

Provincie

Argolis

Plaats

Epidaurus

Soort erfgoed

Cultuurerfgoed

Bedreigd?

Nee

Coordinaten

37° 35′ 45″ NB, 23° 4′ 46″ OL

UNESCO-volgnummer

491

Inschrijvingsjaar

1988

Criteria

 • I. het vertegenwoordigt een meesterwerk van een creatief menselijk genie
 • II. het stelt een belangrijke interactie van menselijke waarden tentoon, gedurende een tijdspanne of binnen een cultureel gedeelte van de wereld, voor ontwikkelingen in architectuur of technologie, monumentale kunsten, stadsontwerp of landschapsinrichting
 • III. het draagt een unieke of ten minste een exceptionele getuigenis van een culturele traditie of een samenleving, die nog voortleeft of is verdwenen
 • IV. het is een bijzonder voorbeeld van een type gebouw of architectonisch of technologisch ensemble of landschap, dat significante stappen in de menselijke geschiedenis voorstelt
 • VI. het is direct of tastbaar verbonden met gebeurtenissen of levende tradities, met ideeën, of geloof, met artistieke en literaire werken van bijzondere universele betekenis (de commissie beschouwt dit criterium alleen als toepasbaar in bijzondere omstandigheden en alleen in combinatie met een ander cultureel of natuurlijk criterium op de lijst)
Naam erfgoed:

Historisch centrum (Chorá) met het klooster van Sint Johannes

Foto 1
Foto 2Foto 2
Foto 3Foto 3
Foto 4Foto 4

Historisch centrum (Chorá) met het klooster van Sint Johannes

Beschrijving erfgoed

Het kleine eiland Patmos – onderdeel van de Dodecanes Eilanden – wordt beschouwd als de plaats waar de apostel Johannes zowel zijn Evangelie als de Openbaring schreef. Een klooster gewijd aan de ‘geliefde discipel’ werd daar eind 10e eeuw gesticht. Het is sinds die tijd een plaats van bedevaart en Grieks-orthodox onderricht geweest. Het prachtige kloostercomplex domineert het eiland. De oude nederzetting van Chorá die ermee verbonden is, bevat veel religieuze en seculiere gebouwen. Er zijn maar weinig andere plaatsen in de wereld waar religieuze ceremonies, die terug gaan op de vroegchristelijke periode, nog steeds ongewijzigd worden beoefend

Land(en)

 • Griekenland

Continent

 • Europa

UNESCO-Regio

 • Europa en Noord-Amerika

Provincie

Dodecanese

Plaats

Chorá

Soort erfgoed

Cultuurerfgoed

Bedreigd?

Nee

Coordinaten

37° 18′ NB, 26° 32′ OL

UNESCO-volgnummer

942

Inschrijvingsjaar

1999

Criteria

 • III. het draagt een unieke of ten minste een exceptionele getuigenis van een culturele traditie of een samenleving, die nog voortleeft of is verdwenen
 • IV. het is een bijzonder voorbeeld van een type gebouw of architectonisch of technologisch ensemble of landschap, dat significante stappen in de menselijke geschiedenis voorstelt
 • VI. het is direct of tastbaar verbonden met gebeurtenissen of levende tradities, met ideeën, of geloof, met artistieke en literaire werken van bijzondere universele betekenis (de commissie beschouwt dit criterium alleen als toepasbaar in bijzondere omstandigheden en alleen in combinatie met een ander cultureel of natuurlijk criterium op de lijst)
Naam erfgoed:

Klooster van Daphni

Klooster van Daphni

Beschrijving erfgoed

Het Klooster van Dafni is een klooster bij Dafni, een wijk van de gemeente Chaïdari in de Griekse bestuurlijke regio Attica. Het klooster staat sinds 1990 als onderdeel van de inschrijving Kloosters van Daphni, Osios Loukas en Nea Moni op de werelderfgoedlijst van UNESCO.

Dafni ligt aan de Heilige Weg naar het vroegere heiligdom van Eleusis. De belangrijkste bezienswaardigheid is het Byzantijnse klooster, het klooster van Dafni. Dit klooster is een werelderfgoed.

Land(en)

 • Griekenland

Continent

 • Europa

UNESCO-Regio

 • Europa en Noord-Amerika

Provincie

Attica

Plaats

Chaïdari

Soort erfgoed

Cultuurerfgoed

Bedreigd?

Nee

Coordinaten

38° 0′ 47″ NB, 23° 38′ 9″ OL

UNESCO-volgnummer

537

Inschrijvingsjaar

1990

Criteria

 • I. het vertegenwoordigt een meesterwerk van een creatief menselijk genie
 • IV. het is een bijzonder voorbeeld van een type gebouw of architectonisch of technologisch ensemble of landschap, dat significante stappen in de menselijke geschiedenis voorstelt
Naam erfgoed:

Meteora

Foto 1
Foto 2Foto 2

Meteora

Beschrijving erfgoed

Meteora zijn de op hoge rotspilaren gebouwde kloosters. Door eeuwenlange wind- en watererosie hebben de rotsformaties hun specifieke en moeilijk bedwingbare uiterlijk gekregen. Vanaf de 9e eeuw werden de natuurlijke zandstenen torens beklommen door kluizenaars die daar hun eigen leefomgeving creëerden en slechts af en toe naar beneden kwamen. Een voorbeeld was de kluizenaar Barnabas die hier een religieus schuiloord zocht in een grot. Anderen volgden zijn voorbeeld.

Land(en)

 • Griekenland

Continent

 • Europa

UNESCO-Regio

 • Europa en Noord-Amerika

Soort erfgoed

Cultuurerfgoed

Bedreigd?

Nee

Coordinaten

39° 42′ 45″ NB, 21° 37′ 36″ OL

UNESCO-volgnummer

455

Inschrijvingsjaar

1988

Criteria

 • I. het vertegenwoordigt een meesterwerk van een creatief menselijk genie
 • II. het stelt een belangrijke interactie van menselijke waarden tentoon, gedurende een tijdspanne of binnen een cultureel gedeelte van de wereld, voor ontwikkelingen in architectuur of technologie, monumentale kunsten, stadsontwerp of landschapsinrichting
 • IV. het is een bijzonder voorbeeld van een type gebouw of architectonisch of technologisch ensemble of landschap, dat significante stappen in de menselijke geschiedenis voorstelt
 • V. het is een bijzonder voorbeeld van een traditionele menselijke bewoning of landgebruik, dat een cultuur (of culturen) vertegenwoordigt, in het bijzonder wanneer het kwetsbaar is geworden ten gevolge van onomkeerbare veranderingen
 • VII. het bevat buitengewone natuurverschijnselen of gebieden van buitengewone natuurlijke schoonheid en esthetisch belang
Naam erfgoed:

Middeleeuwse stad Rhodos

Foto 1

Middeleeuwse stad Rhodos

Beschrijving erfgoed

Rodos is de hoofdstad van het Griekse eiland Rodos en van het departement Dodekanesos. De stad ligt in het uiterste noorden van het eiland en is een havenstad. De oude stad, die aan de haven ligt, is omgeven door muren. De nieuwere wijken zijn om deze oude stad heen gebouwd. De stad heeft ongeveer 60.500 inwoners.

Land(en)

 • Griekenland

Continent

 • Europa

UNESCO-Regio

 • Europa en Noord-Amerika

Provincie

Dodekanesos

Plaats

Rodos

Soort erfgoed

Cultuurerfgoed

Bedreigd?

Nee

Coordinaten

36° 26′ NB, 28° 13′ OL

UNESCO-volgnummer

493

Inschrijvingsjaar

1988

Criteria

 • II. het stelt een belangrijke interactie van menselijke waarden tentoon, gedurende een tijdspanne of binnen een cultureel gedeelte van de wereld, voor ontwikkelingen in architectuur of technologie, monumentale kunsten, stadsontwerp of landschapsinrichting
 • IV. het is een bijzonder voorbeeld van een type gebouw of architectonisch of technologisch ensemble of landschap, dat significante stappen in de menselijke geschiedenis voorstelt
 • V. het is een bijzonder voorbeeld van een traditionele menselijke bewoning of landgebruik, dat een cultuur (of culturen) vertegenwoordigt, in het bijzonder wanneer het kwetsbaar is geworden ten gevolge van onomkeerbare veranderingen
Naam erfgoed:

Oude stad Corfu

Foto 1
Foto 2Foto 2
Foto 3Foto 3
Foto 4Foto 4

Oude stad Corfu

Beschrijving erfgoed

De oude stad Corfu, op het eiland Corfu, heeft zijn wortels in de 8e eeuw voor Christus. De stad ligt op een strategische positie bij de ingang van de Adriatische Zee. De drie forten van de stad zijn ontworpen door beroemde Venetiaanse ingenieurs. Vier eeuwen lang deden ze dienst om de maritieme handelsbelangen van de Republiek van Venetië tegen het Ottomaanse Rijk te verdedigen. De forten werden meerdere malen hersteld en deels herbouwd, het meest recent onder Britse heerschappij in de 19e eeuw. De neoklassieke woningen in Corfu dateren deels uit de Venetiaanse periode en deels uit latere periodes, voornamelijk de 19e eeuw.

Land(en)

 • Griekenland

Continent

 • Europa

UNESCO-Regio

 • Europa en Noord-Amerika

Plaats

Corfu

Soort erfgoed

Cultuurerfgoed

Bedreigd?

Nee

Locatie

Corfu

Coordinaten

39° 36′ NB, 19° 51′ OL

UNESCO-volgnummer

978

Inschrijvingsjaar

2007

Criteria

 • IV. het is een bijzonder voorbeeld van een type gebouw of architectonisch of technologisch ensemble of landschap, dat significante stappen in de menselijke geschiedenis voorstelt
Naam erfgoed:

Pythagoreion en Heraion van Samos

Foto 1
Foto 2Foto 2

Pythagoreion en Heraion van Samos

Beschrijving erfgoed

De Heraion van Samos is een groot heiligdom van de godin Hera, in de zuidelijke regio van Samos, Griekenland, in een laag, moerassige stroomgebied in de buurt van de zee. De Heraion was de eerste van de gigantische vrijstaande Ionische tempels, maar zijn voorgangers op deze vindplaats stammen uit de Geometrische periode van de 8e eeuw v.Chr.. De vindplaats werd ontdekt in fasen na veel onderzoek en opgravingen door verschillende archeologen, te beginnen tot terug in 1702 tot op vandaag, of zelfs vroeger.
De vindplaats van de ruïnetempel, met zijn enige staande kolom, is in 1992 aangewezen als gezamenlijke UNESCO World Heritage Site, samen met de nabijgelegen overblijfselen van de Pythagoreion, een oude versterkte poort met Griekse en Romeinse monumenten.

Land(en)

 • Griekenland

Continent

 • Europa

UNESCO-Regio

 • Europa en Noord-Amerika

Provincie

Samos

Soort erfgoed

Cultuurerfgoed

Bedreigd?

Nee

UNESCO-volgnummer

595

Inschrijvingsjaar

1992

Criteria

 • II. het stelt een belangrijke interactie van menselijke waarden tentoon, gedurende een tijdspanne of binnen een cultureel gedeelte van de wereld, voor ontwikkelingen in architectuur of technologie, monumentale kunsten, stadsontwerp of landschapsinrichting
 • III. het draagt een unieke of ten minste een exceptionele getuigenis van een culturele traditie of een samenleving, die nog voortleeft of is verdwenen
Naam erfgoed:

Vroeg-christelijke en byzantijnse monumenten in Thessaloniki

Foto 1
Foto 2Foto 2

Vroeg-christelijke en byzantijnse monumenten in Thessaloniki

Beschrijving erfgoed

Thessaloniki is de tweede stad van Griekenland en de hoofdstad van de regio Centraal-Macedonië. De eigenlijke stad heeft 363.987 inwoners samen met het stedelijk gebied zijn het er ruim 800.000. Thessaloniki is sedert 2011 een fusiegemeente in de Griekse bestuurlijke regio Centraal-Macedonië. Thessaloniki ligt in Noord-Griekenland, aan de Golf van Thessaloniki of Thermaïsche Golf, die deel uitmaakt van de Egeïsche Zee. De stad is trapsgewijs gelegen tegen de heuvel Chortiatis. Ten westen van de stad ligt de rivier de Axios en ten oosten liggen de meren Koronia en Volvis. Ten zuiden van de stad ligt het schiereiland Chalcidice.

Land(en)

 • Griekenland

Continent

 • Europa

UNESCO-Regio

 • Europa en Noord-Amerika

Bedreigd?

Nee

Coordinaten

40° 38′ NB, 22° 57′ OL

UNESCO-volgnummer

456

Inschrijvingsjaar

1988

Criteria

 • I. het vertegenwoordigt een meesterwerk van een creatief menselijk genie
 • II. het stelt een belangrijke interactie van menselijke waarden tentoon, gedurende een tijdspanne of binnen een cultureel gedeelte van de wereld, voor ontwikkelingen in architectuur of technologie, monumentale kunsten, stadsontwerp of landschapsinrichting
 • IV. het is een bijzonder voorbeeld van een type gebouw of architectonisch of technologisch ensemble of landschap, dat significante stappen in de menselijke geschiedenis voorstelt

Landinformatie:

WTC.nl - World Ticket Center. Elke reis, zo geregeld!

No entries match your request.

WTC.nl - World Ticket Center. Elke reis, zo geregeld!

Vakantiemogelijkheden:

Vrij duiken PADI Mykonos

Duur: ligt aan het aantal duiken Leeftijd: vanaf 10 jaar Taal: Engels, Grieks, Spaans, Frans, Italiaans Vervoer: hotel pickup mogelijk indien beschikbaar op betreffende dag Seizoen: dagelijks van mei t/m oktober

PADI Introductie voor kids Mykonos

Duur: circa 1 - 2 uur Leeftijd: vanaf 6 jaar Taal: Engels, Grieks, Spaans, Frans, Italiaans Vervoer: hotel pickup mogelijk indien beschikbaar op betreffende dag Seizoen: dagelijks van mei t/m oktober

Introductieduik Mykonos

Duur: circa 2 uur Leeftijd: vanaf 10 jaar Taal: Engels, Grieks, Spaans, Frans, Italiaans Vervoer: hotel pickup mogelijk indien beschikbaar op betreffende dag Seizoen: dagelijks van mei t/m oktober

PADI Duikcursus Mykonos

Duur: 2 tot 5 dagen Leeftijd: vanaf 10 jaar Taal: Engels, Grieks, Spaans, Frans, Italiaans Vervoer: hotel pickup mogelijk indien beschikbaar op betreffende dag Seizoen: dagelijks van mei t/m oktober

PADI Duikcursus Rhodos

Duur: 2 of 3 dagen Leeftijd: vanaf 16 jaar Taal: Nederlands & Engels Seizoen: dagelijks van april t/m november

PADI Introductieduik Rhodos

Duur: 2 of 3 dagen Leeftijd: vanaf 10 jaar Taal: Nederlands & Engels Seizoen: dagelijks van april t/m november