June 1, 2023
werelderfgoedlijst.nl

Werelderfgoed

Ancient Building Complex in the Wudang Mountains
HbxIduacogo

Oud gebouwencomplex in de Wudangbergen

  • China

De Wudangbergen , ook bekend als Wudang Shan, is een smal gebergte in het noordwesten van de Chinese provincie Hubei, net ten zuiden van de stad Shiyan. In het daoïsme is deze berg gewijd aan de god Beidi.

De Wudangbergen staan bekend om de vele daoïstische kloosters die daar te vinden zijn. Tijdens de Tang-dynastie (618-907) werd de eerste tempel gebouwd. De meeste kloosters zijn gebouwd tijdens de Ming-dynastie (14e-17e eeuw). Tijdens de Culturele Revolutie (1966-1976) werden sommige van de kloosters beschadigd. Vanwege de culturele en historische waarde zijn de kloosters in 1994 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst.

Zhang Sanfeng, een taoïstische priester die door taoïsten als onsterfelijk werd beschouwd, leefde in de Wudangbergen.

Criteria
  • I. het vertegenwoordigt een meesterwerk van een creatief menselijk genie
  • II. het stelt een belangrijke interactie van menselijke waarden tentoon, gedurende een tijdspanne of binnen een cultureel gedeelte van de wereld, voor ontwikkelingen in architectuur of technologie, monumentale kunsten, stadsontwerp of landschapsinrichting
  • VI. het is direct of tastbaar verbonden met gebeurtenissen of levende tradities, met ideeën, of geloof, met artistieke en literaire werken van bijzondere universele betekenis (de commissie beschouwt dit criterium alleen als toepasbaar in bijzondere omstandigheden en alleen in combinatie met een ander cultureel of natuurlijk criterium op de lijst)
Continent:
  • Azië
UNESCO-Regio:
  • Azië en de Grote Oceaan
UNESCO-Volgnummer:
705
Inschrijvingsjaar:
1994
Soort erfgoed:
Cultuurerfgoed
Bedreiging:
Nee

Foto 2

De informatie, o.a. afbeeldingen en foto's op deze website is afkomstig van diverse openbare bronnen van het internet. Wikipedia is de meest gebruikte bron. Neem contact met ons op als u denkt dat er sprake is van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Erfgoed

Cultureel en natuurlijk erfgoed (over de hele wereld) dat als onvervangbaar en uniek wordt beschouwd kan door UNESCO als werelderfgoed geclassificeerd worden. Op de werelderfgoedlijst staan alle erfgoederen die deze status behaald hebben.