July 21, 2024
werelderfgoedlijst.nl

Werelderfgoed

Maya Site of Copan
kszS5ovZtt4

Maya gebied van Copán

  • Honduras

Copán is een van de belangrijkste archeologische gebieden van de Maya beschaving in Honduras. De stad – ontdekt in 1570 door Diego García de Palacio – werd pas in de 19e eeuw opgegraven. De citadel en aangrenzende openbare pleinen onthullen de drie belangrijkste ontwikkelingsstadia voordat de stad in de vroege 10e eeuw werd verlaten. Er is bewijs dat Copán werd bewoond vanaf 2000 voor Christus, hoewel er weinig overblijfselen zijn die getuigen van deze bezetting. De grote periode van Copán – parallel aan die van andere belangrijke Maya steden – was de Klassieke periode die duurde van 300 tot 900 na Christus.

Criteria
  • IV. het is een bijzonder voorbeeld van een type gebouw of architectonisch of technologisch ensemble of landschap, dat significante stappen in de menselijke geschiedenis voorstelt
  • VI. het is direct of tastbaar verbonden met gebeurtenissen of levende tradities, met ideeën, of geloof, met artistieke en literaire werken van bijzondere universele betekenis (de commissie beschouwt dit criterium alleen als toepasbaar in bijzondere omstandigheden en alleen in combinatie met een ander cultureel of natuurlijk criterium op de lijst)
Continent:
  • Zuid-Amerika
UNESCO-Regio:
  • Latijns-Amerika en Caraïben
UNESCO-Volgnummer:
129
Bedreiging:
Nee

Foto 2

De informatie, o.a. afbeeldingen en foto's op deze website is afkomstig van diverse openbare bronnen van het internet. Wikipedia is de meest gebruikte bron. Neem contact met ons op als u denkt dat er sprake is van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Erfgoed

Cultureel en natuurlijk erfgoed (over de hele wereld) dat als onvervangbaar en uniek wordt beschouwd kan door UNESCO als werelderfgoed geclassificeerd worden. Op de werelderfgoedlijst staan alle erfgoederen die deze status behaald hebben.