May 26, 2024
werelderfgoedlijst.nl

Werelderfgoed

Heilige bergen (Sacre Monti) van Piëmont en Lombardije

  • Italië

De Heilige bergen zijn verschillende bedevaartsoorden in de regio's Piëmont en Lombardije in het noorden van Italië. Ze zijn opgenomen in de lijst van Werelderfgoed.
De bedevaartsoorden werden tijdens de 16de een 17de eeuw opgericht in Italië. Het bedevaartscomplex bestaat uit een route met daarnaast grote kapellen, met daarin een sculptuur die een fragment van het evangelie verbeeldt. Bedevaarders moeten deze weg afleggen zoals de Kruisweg, en stilstaan bij elke kapel. Veel mensen hadden de middelen niet om naar Jeruzalem te trekken. Op deze plaats wordt volkskunst en volksgeloof picturaal uitgebeeld op een artistiek zeer hoog niveau.

Criteria
  • II. het stelt een belangrijke interactie van menselijke waarden tentoon, gedurende een tijdspanne of binnen een cultureel gedeelte van de wereld, voor ontwikkelingen in architectuur of technologie, monumentale kunsten, stadsontwerp of landschapsinrichting
  • IV. het is een bijzonder voorbeeld van een type gebouw of architectonisch of technologisch ensemble of landschap, dat significante stappen in de menselijke geschiedenis voorstelt
Continent:
  • Europa
UNESCO-Regio:
  • Europa en Noord-Amerika
UNESCO-Volgnummer:
1068
Inschrijvingsjaar:
2003
Soort erfgoed:
Cultuurerfgoed
Bedreiging:
Nee

Foto 2

De informatie, o.a. afbeeldingen en foto's op deze website is afkomstig van diverse openbare bronnen van het internet. Wikipedia is de meest gebruikte bron. Neem contact met ons op als u denkt dat er sprake is van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Erfgoed

Cultureel en natuurlijk erfgoed (over de hele wereld) dat als onvervangbaar en uniek wordt beschouwd kan door UNESCO als werelderfgoed geclassificeerd worden. Op de werelderfgoedlijst staan alle erfgoederen die deze status behaald hebben.