September 30, 2023
werelderfgoedlijst.nl

Werelderfgoed

Aapravasi Ghat

  • Mauritius

Aapravasi Ghat staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO vanwege de belangrijke rol die deze locatie heeft gespeeld in de geschiedenis van Mauritius en de Indische diaspora.

Aapravasi Ghat was een immigratiestation dat in 1849 werd opgericht als een centrale hub voor de import van Indiase contractarbeiders naar Mauritius, een Britse kolonie in de Indische Oceaan. Van 1849 tot 1923 werden ongeveer een half miljoen Indiërs op deze plek aan land gebracht en onderworpen aan gezondheidsinspecties en administratieve procedures voordat ze als contractarbeiders op de suikerrietplantages in Mauritius werden geplaatst.

Het Aapravasi Ghat-gebied was de eerste locatie in de wereld die speciaal werd gebouwd voor de massale immigratie van contractarbeiders. Het gebied is daarom van onschatbare waarde voor het begrijpen van de Indische diaspora en de migratiegeschiedenis van de wereld.

Aapravasi Ghat heeft ook bijgedragen aan de culturele diversiteit van Mauritius. Het was een smeltkroes van culturen waar immigranten uit verschillende delen van India samenkwamen en hun gebruiken, tradities en talen deelden. Dit heeft bijgedragen aan de vorming van de Mauritiaanse cultuur en identiteit.

Vanwege de historische, culturele en sociale betekenis van Aapravasi Ghat is het in 2006 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst om het te beschermen en te behouden voor toekomstige generaties.

Criteria
  • VI. het is direct of tastbaar verbonden met gebeurtenissen of levende tradities, met ideeën, of geloof, met artistieke en literaire werken van bijzondere universele betekenis (de commissie beschouwt dit criterium alleen als toepasbaar in bijzondere omstandigheden en alleen in combinatie met een ander cultureel of natuurlijk criterium op de lijst)
Continent:
  • Azië
UNESCO-Regio:
  • Azië en de Grote Oceaan
UNESCO-Volgnummer:
1227
Inschrijvingsjaar:
2006
Soort erfgoed:
Cultuurerfgoed
Bedreiging:
Nee
De informatie, o.a. afbeeldingen en foto's op deze website is afkomstig van diverse openbare bronnen van het internet. Wikipedia is de meest gebruikte bron. Neem contact met ons op als u denkt dat er sprake is van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Erfgoed

Cultureel en natuurlijk erfgoed (over de hele wereld) dat als onvervangbaar en uniek wordt beschouwd kan door UNESCO als werelderfgoed geclassificeerd worden. Op de werelderfgoedlijst staan alle erfgoederen die deze status behaald hebben.