February 23, 2024
werelderfgoedlijst.nl

Werelderfgoed

Holašovice Historic Village
VhiUVaRPJHg

Historisch dorp Holašovice

  • Tsjechië

Holašovice is een dorp in de Tsjechische gemeente Jankov in Zuid-Bohemen. Holašovice telt 140 inwoners en ligt 15 km ten westen van České Budějovice De eerste vermelding van Holašovice is uit het jaar 1263. In 1292 gaf koning Wenceslaus II van Bohemen het dorp aan het cisterciënzerklooster van Hohenfurth. Het bleef tot 1848 in hun bezit.
Tussen 1520 en 1525 werd Holašovice getroffen door de pest, waarbij slechts 2 inwoners overleefden. In 1945 werd de Duitstalige bevolking uit Holašovice verdreven en verviel het dorp. In 1990 werd een begin gemaakt met het herstel van het oude dorp en sinds 1998 staat het dorp op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Criteria
  • II. het stelt een belangrijke interactie van menselijke waarden tentoon, gedurende een tijdspanne of binnen een cultureel gedeelte van de wereld, voor ontwikkelingen in architectuur of technologie, monumentale kunsten, stadsontwerp of landschapsinrichting
  • IV. het is een bijzonder voorbeeld van een type gebouw of architectonisch of technologisch ensemble of landschap, dat significante stappen in de menselijke geschiedenis voorstelt
Continent:
  • Europa
UNESCO-Regio:
  • Europa en Noord-Amerika
UNESCO-Volgnummer:
861
Inschrijvingsjaar:
1998
Soort erfgoed:
Cultuurerfgoed
Bedreiging:
Nee

Foto 2

De informatie, o.a. afbeeldingen en foto's op deze website is afkomstig van diverse openbare bronnen van het internet. Wikipedia is de meest gebruikte bron. Neem contact met ons op als u denkt dat er sprake is van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Erfgoed

Cultureel en natuurlijk erfgoed (over de hele wereld) dat als onvervangbaar en uniek wordt beschouwd kan door UNESCO als werelderfgoed geclassificeerd worden. Op de werelderfgoedlijst staan alle erfgoederen die deze status behaald hebben.