June 18, 2024
werelderfgoedlijst.nl

Werelderfgoed

New Lanark
1bclzdscxD0

New Lanark

  • Verenigd Koninkrijk

De New Lanark fabrieken werden in 1784 opgezet in de buurt van Lanark door David Dale in samenwerking met Richard Arkwright. De fabriek was opgezet als naar het voorbeeld van de Cromford Mill van Arkwright. Begin 19e eeuw kwam de fabriek in handen van Dales schoonzoon Robert Owen, die New Lanark verder uitbouwde tot een voorbeeld van utopisch socialisme. In 2001 werd New Lanark door UNESCO op de Werelderfgoedlijst geplaatst.

In New Lanark woonden ongeveer 2500 inwoners, voornamelijk voormalige armen uit Glasgow en Edinburgh. Owen vond de omstandigheden rond de gemiddelde mills onaanvaardbaar en zette veel voorzieningen op voor zijn inwoners. In 1816 was hij de eerste die een kleuterschool opende. Commercieel gezien ging het goed met de mills. Owens partners waren echter niet tevreden met de extra kosten die de opgezette voorzieningen met zich meebrachten. Owen weigerde de situatie terug te draaien en kocht zijn partners uit.

Criteria
  • II. het stelt een belangrijke interactie van menselijke waarden tentoon, gedurende een tijdspanne of binnen een cultureel gedeelte van de wereld, voor ontwikkelingen in architectuur of technologie, monumentale kunsten, stadsontwerp of landschapsinrichting
  • IV. het is een bijzonder voorbeeld van een type gebouw of architectonisch of technologisch ensemble of landschap, dat significante stappen in de menselijke geschiedenis voorstelt
  • VI. het is direct of tastbaar verbonden met gebeurtenissen of levende tradities, met ideeën, of geloof, met artistieke en literaire werken van bijzondere universele betekenis (de commissie beschouwt dit criterium alleen als toepasbaar in bijzondere omstandigheden en alleen in combinatie met een ander cultureel of natuurlijk criterium op de lijst)
Continent:
  • Europa
UNESCO-Regio:
  • Europa en Noord-Amerika
UNESCO-Volgnummer:
429
Inschrijvingsjaar:
2001
Soort erfgoed:
Cultuurerfgoed
Bedreiging:
Nee

Foto 2

De informatie, o.a. afbeeldingen en foto's op deze website is afkomstig van diverse openbare bronnen van het internet. Wikipedia is de meest gebruikte bron. Neem contact met ons op als u denkt dat er sprake is van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Erfgoed

Cultureel en natuurlijk erfgoed (over de hele wereld) dat als onvervangbaar en uniek wordt beschouwd kan door UNESCO als werelderfgoed geclassificeerd worden. Op de werelderfgoedlijst staan alle erfgoederen die deze status behaald hebben.