June 18, 2024
werelderfgoedlijst.nl

Werelderfgoed

fTNlZl7-s4w

Mammoth Cave National Park

  • Verenigde Staten van Amerika

Het Mammoth Cave National Park gelegen in Kentucky omvat de Mammoth Cave of Mammoetgrot, het grootste grottencomplex op aarde, met een enorm gangennetwerk op verschillende niveaus.

Het ligt in bijna horizontaal gelaagde carbonische kalksteen waardoor water wordt afgevoerd van het Pennyroyal Plateau naar bronnen langs de Green River. Er zijn veel tunnels, met lange, meanderende canyons die onder het grondwaterniveau overgaan in buisvormige tunnels met ovale doorsnede. Door voortgaande insnijding van de Green River kwam grondwaterstand steeds lager te liggen en vielen talrijke grote tunnels droog. In de hoogstgelegen grotten liggen 2,3 - 3,5 miljoen jaar oude sedimenten, veilig weggeborgen onder de zandsteenruggen van het Chester Upland.

De jongste grotten lopen meestal door die ruggen en staan daar in contact met oudere grotten; enkele lopen echter onder de tussenliggende Houchins- en Doyelvallei door. Op diverse plaatsen lopen verticale schachten door de kalksteenlagen, maar de meeste grotten blijven beperkt tot een bepaalde horizontale laag. Daardoor zijn er ook veel toevallige kruisingen van gangen, en zijn de grotten onderling verbonden tot een uitzonderlijk lang stelsel.

In de grotten leeft de bedreigde oogloze Kentucky grotgarnaal (Palaemonias ganteri) die zich voedt met sedimenten uit de grotten en grondwater.

Criteria
  • VII. het bevat buitengewone natuurverschijnselen of gebieden van buitengewone natuurlijke schoonheid en esthetisch belang
  • VIII. het is een bijzonder voorbeeld van belangrijke lopende ecologische en biologische processen in de evolutie en ontwikkeling van ecosystemen op het land, in zoet water, aan de kust en in en op zee, en van gemeenschappen van planten en dieren.
  • X. Het is een gebied met een exceptionele, natuurlijke schoonheid.
Continent:
  • Noord-Amerika
UNESCO-Regio:
  • Europa en Noord-Amerika
UNESCO-Volgnummer:
150
Inschrijvingsjaar:
1981
Soort erfgoed:
Natuurerfgoed
Bedreiging:
Nee

Foto 2

De informatie, o.a. afbeeldingen en foto's op deze website is afkomstig van diverse openbare bronnen van het internet. Wikipedia is de meest gebruikte bron. Neem contact met ons op als u denkt dat er sprake is van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Erfgoed

Cultureel en natuurlijk erfgoed (over de hele wereld) dat als onvervangbaar en uniek wordt beschouwd kan door UNESCO als werelderfgoed geclassificeerd worden. Op de werelderfgoedlijst staan alle erfgoederen die deze status behaald hebben.