February 23, 2024
werelderfgoedlijst.nl

Werelderfgoed

Pt4KUwJKp4I

Archeologisch grenscomplex van Hedeby en de Danevirke

  • Duitsland

Het Archeologisch grenscomplex van Hedeby en de Danevirke staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO omdat het een uitzonderlijk voorbeeld is van een grenssysteem dat in de middeleeuwen werd gebruikt in Europa. Het complex omvat twee afzonderlijke delen: de versterkte Viking-stad Hedeby en de Danevirke, een 30 kilometer lange verdedigingswal die de zuidelijke grens van het Deense rijk markeerde in de 8e tot de 11e eeuw.

Hedeby was een belangrijke handelsstad in het Viking-tijdperk en een belangrijk knooppunt van handel tussen Scandinavië, West-Europa en de Byzantijnse wereld. De Danevirke was een verdedigingswerk dat werd gebouwd om de bevolking te beschermen tegen aanvallen van buitenaf en speelde een belangrijke rol in de Deense geschiedenis. Beide locaties getuigen van de belangrijke rol die het gebied heeft gespeeld in de Europese geschiedenis en cultuur.

Het Archeologisch grenscomplex van Hedeby en de Danevirke is ook een belangrijk voorbeeld van de bouwtechnologieën en militaire architectuur uit de middeleeuwen, en geeft inzicht in de defensieve strategieën van die tijd. Het complex biedt daarom een belangrijke aanvulling op ons begrip van de geschiedenis van Europa.

Door de erkenning als werelderfgoedlocatie moet het Archeologisch grenscomplex van Hedeby en de Danevirke beschermd en bewaard blijven, zodat het ook in de toekomst toegankelijk blijft als belangrijk cultureel erfgoed.

Continent:
  • Europa
UNESCO-Regio:
  • Europa en Noord-Amerika
UNESCO-Volgnummer:
1553
Inschrijvingsjaar:
2018
Soort erfgoed:
Cultuurerfgoed
Bedreiging:
Nee
De informatie, o.a. afbeeldingen en foto's op deze website is afkomstig van diverse openbare bronnen van het internet. Wikipedia is de meest gebruikte bron. Neem contact met ons op als u denkt dat er sprake is van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Erfgoed

Cultureel en natuurlijk erfgoed (over de hele wereld) dat als onvervangbaar en uniek wordt beschouwd kan door UNESCO als werelderfgoed geclassificeerd worden. Op de werelderfgoedlijst staan alle erfgoederen die deze status behaald hebben.