June 18, 2024
werelderfgoedlijst.nl

Werelderfgoed

i4FFXzXiHEE

Grotten van Maresha en Bet Guvrin in het Judese laagland als een microkosmos van het Land van de Grotten

  • Israël
Continent:
  • Azië
UNESCO-Regio:
  • Europa en Noord-Amerika
UNESCO-Volgnummer:
1370
Inschrijvingsjaar:
2014
Soort erfgoed:
Cultuurerfgoed
Bedreiging:
Nee
De informatie, o.a. afbeeldingen en foto's op deze website is afkomstig van diverse openbare bronnen van het internet. Wikipedia is de meest gebruikte bron. Neem contact met ons op als u denkt dat er sprake is van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Erfgoed

Cultureel en natuurlijk erfgoed (over de hele wereld) dat als onvervangbaar en uniek wordt beschouwd kan door UNESCO als werelderfgoed geclassificeerd worden. Op de werelderfgoedlijst staan alle erfgoederen die deze status behaald hebben.